Ανίχνευση ευαισθησίας

Αλγόριθμος ευαισθησίας

Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 μοντέλα ανίχνευσης ευαισθησίας:

  • Ευαισθησία Oref0
  • Ευαισθησία AAPS
  • Ευαισθησία WeightedAverage
  • Ευαισθησία Oref1

Ευαισθησία Oref0

Βασικά, η ευαισθησία υπολογίζεται από τα δεδομένα των περασμένων 24 ωρών και οι υδατάνθρακες (εάν δεν απορροφούνται) αποκόπτονται μετά από το χρόνο που καθορίζεται στις προτιμήσεις. The algorithm is similiar to OpenAPS Oref0, described in OpenAPS Oref0 documentation.

Ευαισθησία AAPS

Η ευαισθησία υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως το Oref0 αλλά μπορείτε να ορίσετε ορισμένο χρόνο στο παρελθόν. Η ελάχιστη απορρόφηση υδατανθράκων υπολογίζεται από το μέγιστο χρόνο απορρόφησης υδατανθράκων από τις προτιμήσεις

Ευαισθησία WeightedAverage

Η ευαισθησία υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος από τις αποκλίσεις. You can specify time to the past. Newer deviations have higher weight. Minimal carbs absorption is calculated from max carbs absorption time from preferences. This algorithm is fastest in following sensitivity changes.

Ευαισθησία Oref1

Η ευαισθησία υπολογίζεται από δεδομένα 8 ωρών στο παρελθόν ή από την τελευταία αλλαγή τοποθεσίας, αν είναι λιγότερο από 8 ώρες πριν. Οι υδατάνθρακες (αν δεν απορροφούνται) κόβονται μετά το χρόνο που καθορίζεται στις προτιμήσεις. Μόνο ο αλγόριθμος Oref1 υποστηρίζει μη αναγγελθέντα γεύματα (UAM). Αυτό σημαίνει ότι οι χρόνοι με ανιχνευόμενο UAM εξαιρούνται από τον υπολογισμό ευαισθησίας. Επομένως, αν χρησιμοποιείτε SMB με UAM, πρέπει να επιλέξετε τον αλγόριθμο Oref1 για να λειτουργήσει σωστά. For more information read OpenAPS Oref1 documentation.

Ταυτόχρονοι υδατάνθρακες

Υπάρχει σημαντική διαφορά κατά τη χρήση AAPS, WeightedAverage vs Oref0, Oref1. Τα plug-in Oref αναμένουν ότι μόνο ένα γεύμα θα αποσυντεθεί τη φορά. Σημαίνει ότι το 2ο γεύμα αρχίζει να αποσυντίθεται αφού το πρώτο γεύμα καταρρέει εντελώς. Ο σταθμισμένος μέσος όρος AAPS + αρχίζει να αποσυντίθεται αμέσως όταν εισάγετε τους υδατάνθρακες. Εάν υπάρχουν πάνω από ένα γεύματα, η ελάχιστη αποσύνθεση των υδατανθράκων θα προσαρμοστεί ανάλογα με το μέγεθος του γεύματος και τον μέγιστο χρόνο απορρόφησης. Επομένως, η ελάχιστη απορρόφηση θα είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα plug-in Oref.