Vítejte v dokumentaci k AndroidAPS

AndroidAPS je open source aplikace určená pro osoby s diabetem, které jsou závislé na inuzlinu. Funguje jako umělá slinivka (APS) na telefonech se systémem Google Android. Hlavními součástmi jsou různé softwarové algoritmy openAPS, jejichž cílem je dělat totéž, co zdravá slinivka: udržovat glykémii ve zdravém rozmezí pomocí automatizovaného dávkování inzulinu (AID). Komě toho potřebujete schválenou inzulinovou pumpu a senzor pro kontinuální monitoraci glykémie.

Tato aplikace NEPOUŽÍVÁ umělou inteligenci, která se sama učí. Místo toho se výpočty AndroidAPS zakládají na algoritmu individuálního dávkování a příjmu sacharidů, které uživatel ručně zadává do svého profilu ošetření, ale z bezpečnostních důvodů jsou systémem ověřovány.

Aplikace není k dispozici v Google Play - z právních důvodů si ji musíte sami sestavit ze zdrojového kódu.

Hlavní součásti jsou:

Součásti

Další informace naleznete zde.

Co potřebuji

Poradce při potížích

Slovníček

Pro lékaře